banner

YAZILI VE SÖZLÜ TERCÜME HİZMETİ

Yazılı Tercüme

Yazılı Tercüme

YEMİNLİ & NOTER ONAYLI

Bizlere ulaştırmış olduğunuz her türlü yazılı metniniz FIRAT TERCÜME garantisi kapsamında deneyimli çevirmenler tarafından çevrildikten sonra gerekli anlam, doğruluk ve tutarlılık açısından denetlenir ve talebiniz doğrultusunda,
tamamlanmış olan çeviri size e-mail, veya kurye/kargo yoluyla ulaştırılır.


TERCÜME EDİYORUZ:

GENEL
Doğum Belgesi
Evlilik Belgeleri
Diploma
Transkript
Boşanma Belgeleri
Hukuki Belgeler
Pasaport
Özgeçmiş -CV
Ehliyet
Adli Sicil Kaydı
 
 
HUKUKİ
Sözleşme
Vekaletname
Muvafakatname
Taahhütname
Mahkeme Kararları
Tebligatlar
 Patent
 
 
TIBBİ
Epikriz
Prospektüs
Tıbbi Makale
Tıbbi Ürün Broşürleri
 
 
 
AKADEMİK / EDEBİ
Tez
Makale
Kitap
Dergi
 
 
 
FİNANSAL
Banka Belgeleri
Kredi Sözleşmeleri
Bilanço
Mizan
Gelir-Gider Tabloları
 
 
 
ŞİRKET EVRAKLARI
Bilanço
Ticaret Sicil Gazetesi
Faaliyet Belgesi
SGK Dökümü
Katalog
Web Sitesi
Kullanım Kılavuzu