banner

YAZILI VE SÖZLÜ TERCÜME HİZMETİ

Noter Onaylı Tercüme

Noter Onaylı Tercüme

Büromuza bağlı yemin zabtı olan tercümanlarımız tarafından yapılan yazılı çeviriler , tercümanlarımızın yemin zabtı olan noterlere onaylatılır.  Yabancı uyrukluysanız,  tüm noter işlemlerinde , (ev - araba satışı, vekaletname v.b)  türkçe  okuma yazmanız yoksa yanınızda tercüman bulundurmak zorundasınız. Tüm dillerde size tercüman desteği sağlamaktan mutluluk duyarız.